Privacy- en cookiebeleid

 1. Privacy policy
 2. Wat bewaren wij op deze website en waarvoor?
 3. Gebruik van cookies
 4. Cookies uitschakelen
 5. Google analytics
 6. E-mail en mailinglijsten
 7. Payment processors
 8. Verzendingen en logistiek
 9. Toegang of correctie van persoonsgegevens
 10. Wijzigingen in het privacybeleid
 11. Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid


1. Privacy policy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de bezoeker is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2. Wat bewaren wij op onze website en waarvoor?

Sfeervoorjou.nl, kunstplantenvoorjou.nl en kunstkerstboomvoorjou.nl maken gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Deze informatie wordt gebruikt om:

 • het zo snel en efficient mogelijk kunnen afhandelen van je bestelling
 • je op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • de inhoud van onze website te verbeteren
 • je later te contacteren voor marketingdoeleinden

Onvoorziene doeleinden

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

3. Gebruik van cookies

Sfeervoorjou.nl, kunstplantenvoorjou.nl en kunstkerstboomvoorjou.nl plaatsen cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

4. Cookies uitschakelen

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken de mogelijkheden van jouw browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser. 

4. Google analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, Google Analytics is een van de meest verspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web en helpt ons te begrijpen hoe u de site gebruikt en manieren te vinden om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies van Google Analytics kunnen dingen bijhouden, zoals hoeveel tijd u aan de site besteedt en welke pagina’s u bezoekt, zodat we aantrekkelijke inhoud kunnen blijven produceren. De informatie die we verkrijgen, wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgedragen aan Google en wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten met betrekking tot de verwerking van verzamelde gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor een van de andere Google-services. Google is echter wel in staat om informatie aan derden te verstrekken in het geval Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen verdere invloed op. Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Google Analytics is te vinden in het Privacybeleid van Google.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

6. E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

7. Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

8. Verzendingen en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en DPD delen. PostNL en DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en DPD onderaannemers inschakelt, stelt PostNL en DPD je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Sfeer voor jou BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, binnen een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of aan te passen, kun je dat doen via 'Mijn account' op de website, of door contact met ons op te nemen (zie het punt "Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid").

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op je verzoek.

Sfeer voor jou BV wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

10. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

11. Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, of je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.

Onder vermelding van je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, klantnummer of bestelnummer kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen: 


 • Per e-mail : info@sfeervoorjou.nl
 • Per telefoon : +31(0)165-822620
 • Per brief : Sfeer voor jou B.V., Bosstraat 48, 4704RL Roosendaal

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 56169981
Ons BTW-nummer is NL852003341B01

Tom van der Arend is de functionaris gegevensbescherming van Sfeer voor jou BV. Hij is te bereiken via tom@sfeervoorjou.nl